Náš tím

Mgr. Marína Bartoňová

Štatutárna zástupkyňa, ktorá stála pri zrode klubu KASPIAN. Venuje sa priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Rozvíja spoluprácu s verejnou správou, venuje sa akreditáciám, legislatíve a strategickým dokumentom.

mob.: 0903 584 803

Mgr. Michal Berta

Štatutárny zástupca a terénny sociálny pracovník, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a okolí. Je koordinátor terénnej sociálnej práce. Má na starosti správu budovy nízkoprahového klubu a skateparku, taktiež správu webstránky organizácie.

mob.: 0911 484 803

Mgr. Bronislava Kováčiková

Psychologička, ktorá sa venuje priamej práci s deťmi a mládežou v klube. Je koordinátorkou nízkoprahového klubu a komunitných aktivít a má na starosti prenájom priestorov organizácie. Venuje sa vytváraniu rozvojových aktivít pre deti a mládež.

mob.: 0944 866 628

Mgr. Marián Sedlák

Pracovník v klube. Má na starosti hospodárenie organizácie, vedenie administratívy a tvorbu finančných správ.

mob.: 0910 659 127

Mgr. Radka Babuliaková

Je koordinátorkou dobrovoľníkov a praktikantov. Má na starosti obsahovú a vizuálnu grafiku organizácie, správu sociálnych sietí, online komunikáciu a tvorbu kampaní.

mob.: 0911 584 803

Mgr. Zuzka Milatová

Garantka akreditácie programov pre deti a mládež v rámci SPODaSK na MPSVaR SR. Pracuje ako terénna sociálna pracovníčka, trénerka vo vzdelávaní a supervízorka.

mob.: 0910 971 887

Bc. Veronika Fujasová

Psychologička, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí.

Mgr. Alžbeta Trusiková

Psychologička, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí.

Mgr. Kamila Valentová

Psychologička, venuje sa deťom a mládeži v skateparku a blízkom okolí.

mob.: 0911 500 276