Komunitné aktivity

Naším zámerom je rozprúdiť komunitný život v okolí nášho sídla na Furdekovej ulici v Petržalke. Chceme, aby sa priľahlé detské ihrisko nášho klubu stalo miestom stretávania sa susedov a aby ľudia dokázali aktívne a príjemne stráviť voľný čas tu, v srdci Petržalky. Komunitné aktivity robíme tak, aby sa do nich mohli zapojiť a tak sa podieľať na zveľaďovaní spoločného priestoru. Snažíme sa preto vytvárať možnosti na spoločnú zábavu, odovzdávanie hodnôt, vzájomné porozumenie, ako aj budovanie dobrých medziľudských vzťahov.

Pravidelne podporujeme komunitný život týmito aktivitami:

Bazárik

Bezplatná výmena detského oblečenia a športových potrieb. Na jar a jeseň touto cestou podporujeme ekologický prístup k našim veciam.

Rodinný športový deň

Začiatkom leta pripravujeme pohybové, športové rozptýlenie pre celú rodinu. Súťaže, preteky, ale aj samotná zábava pri športe, býva zárukou pekne stráveného dňa.

Monte leto

Outdoorové aktivity pre najmenších inšpirované montessori pedagogikou. Organizujú sa pravidelne počas letných prázdnin vždy v piatok na detskom ihrisku na Furdečke.

Letné kino

Od roku 2018 organizujeme letné kino s pestrými rodinným filmami pod holým nebom počas augustových večerov. Letné kino prebieha na florbalom ihrisku pri KASPIAN-e.

PIK-NIK

Naša najväčšia jesenná akcia. Rodinný program je bohatý na zábavno – divadelného predstavenia venovaný najmä deťom, rodičom a starým rodičom. Video z PIK-NIK-u si môžete pozrieť tu.

Adventná vencovačka

Počas novembra pripravujeme v klube aktivitu, na ktorej si v príjemnej atmosfére môžu rodiny a ľudia z komunity vyrobiť vianočné vence do svojich domovov.

Chcete sa aj vy zapojiť?

Môžete sa pridať k tímu počas príprav komunitných aktivít,ak chcete niečo sami zorganizovať, alebo si prenajať priestory, tak neváhajte kontaktovať našu Broňu.

mob.: 0944 866 628