História

Timeline

2021
7 júla

2020

Nadviazanie spolupráce s lokálnymi partnermi TESCO Slovensko a LIDL. Rozšírenie hry OKO o štvrtú epizódu – Bezpečie na internete.

2019
18 mája

2019

Rozšírenie komunitnej práce – Monte leto a Montessoriáda, Výmenný bazárik, Rodinný športový deň, Adventná vencovačka iné. Požičiavanie kolobežiek deťom v rámci terénnej služby.

2018
18 mája

2018

Rozšírenie klubovej a terénnej činnosti. Prvé premietanie letného kina pred klubom KASPIAN. Spustenie ďalšieho levelu online hry OKO – Ako komunikovať s deťmi o alkohole.

2017
18 mája

2017

Rozšírenie OKA o druhú epizódu. Opätovne získanie akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Získanie finančných dotácií z Európskeho fondu.

2016
18 mája

2016

KASPIAN sídli na Furdekovej ulici v areáli detského ihriska. Spustenie online hry OKO, ktorá propaguje dobrovoľníctvo a význam práce s mládežou.

2014
18 mája

2014 – 2015

Posilnenie oblasti dobrovoľníctva a získanie akreditácie na vydávanie potvrdení D-zručnosti pre zamestnanie. Začiatok rekonštrukcie nových priestorov na Furdekovej ulici.

2013
18 mája

2013 – 2014

Zorganizovanie súťaže s kolobežkármi – Scoot Jam. Získanie väčších priestorov na Furdekovej ulici. Vytvorenie nového evidenčného programu PES.

2011
18 mája

2011 – 2012

Rekonštrukcia skateparku. Založenie tradičného komunitného podujatia PIK-NIK.

2009
18 mája

2009 – 2010

Prvé získanie akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zorganizovanie medzinárodnej súťaže jazdcov na bicykloch – Concrete Jungle Jam.

2007
18 mája

2007 – 2008

KASPIAN od 31.12.2007 ako samostatné občianske združenie. Spoluorganizátor prvej Medzinárodnej konferencie nízkoprahových programov pre deti a mládež a  spoluzakladateľ Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež.

2005
18 mája

2005 – 2006

Vydanie prvej publikácie na Slovensku “Nízkoprahové programy pre deti a mládež – úvod do problematiky”. Zrekonštruovanie skateparku  v Petržalke.

2003
18 mája

2003 – 2004

Rozšírenie ponuky služieb o terénnu sociálnu prácu pre deti a mladých ľudí v Bratislave.

2001
18 mája

2001 – 2002

Spolupráca s českým nízkoprahovým programom PVC Blansko. Identifikácia KASPIAN-u s princípmi a metodikou nízkoprahových programov pre deti a mládež.

1999
18 mája

1999 – 2000

Klub KASPIAN na Ambroseho ulici. Presun práce pod občianske združenie Nová Nádej Slovensko.

1998
18 mája

1997 – 1998

Prvé realizácie aktivít vo veľkom stane. Neskôr činnosť presunutá do priestorov Univerzity Komenského v Bratislave a následne vznik klubu KASPIAN. Činnosť zabezpečoval tím dobrovoľníkov

1997
18 mája

1997

Čarovná skriňa a dvere do Narnie? Kúzelný lesný roh a princ KASPIAN? Nie, otvorením našich dverí vstúpite do Klubu Stretnutia s Pehavou Nohou. S prižmúrením jedného oka a použitím pár samohlások nájdete miesto, kde cez vzťah a dobrodružstvo pomáhame prejsť detstvom a dospievaním s čo najlepšou výbavou pre neskorší život.