Podpora pre rozvoj hry OKO

Gamifikovaná hra OKO – Objav kompetencie online sa dočká ďalšieho rozšírenia! Konkrétne sa jedná o 4. kapitolu, ktorá nesie názov Bezpečie na internete. Hra získa na novom obsahu a taktiež bude pridaná nová funkcionalita, tzv. rázcestník. Ten umožní voľbu vekovej kategórie dieťaťa alebo mladistvého. Bude sa jednať o vekové rozpätie do 10 rokov, 11 až 15 rokov a 16 a viac rokov. Od voľby vekovej kategórie sa budú odvíjať jednotlivé série simulácií, keďže preferencie používania online prostredia sa líšia a s tým súvisia aj možné riziká.

 

Hra bude rozšírená vďaka podpore Fondu SK-NIC a to prostredníctvom projektu Vyrastáme online.

 

Ďakujeme