Deti, mladiství a alkohol

V rámci nášho už spomínaného prieskumu, ale aj neprerušenej práce s „deckami“ (rozumej deti a mladiství od 7 – 23 rokov, s ktorými pracujeme) počas pandemického obdobia v roku 2020 a 2021 sme mali možnosť mapovať aj to, ako sa zmenilo správanie mladistvých vo vzťahu k alkoholu. V zásade sa ukázalo, že istá časť mladistvých v čase tzv. lockdownu spotrebu alkoholu z dôvodu absencie spoločenských príležitostí, s ktorými bolo pitie spojené, znížila. Na druhej strane, skupina mladistvých, ktorá zvykla alkohol piť aj mimo týchto príležitostí, pre ktorú pitie alkoholu už nebolo na úrovni experimentovania, pila často viac ako pred pandémiou.

Ako sme písali vyššie, krízovým obdobím roka z hľadiska konzumácie alkoholu mladistvých je leto. Najmä naši terénni pracovníci často riešia situácie súvisiace s nadužívaním alkoholu, prípadne s predávkovaním u mladistvých, ktorých stretnú v uliciach alebo vo verejných priestoroch sídliska. Na základe dlhoročnej práce môžeme zhrnúť  tieto naše pozorovania:

  1. Chlapci zvyknú konzumovať alkohol častejšie, dievčatá sa často v skupinách snažia nárazovým pitím chlapcom „vyrovnať“, čím sa ale dostávajú do vysoko rizikových situácií, ako je priotrávenie alkoholom, úraz, utopenie a pod. Súvisí s tým často aj ich drobnejší organizmus a nižšia váha.
  2. Fenoménom leta je experimentovanie v rámci kombinovania alkoholu napr. s liekmi, prípadne „brzdenie“ či „riedenie“ alkoholu s energetickými nápojmi. Tieto kombinácie spôsobujú často nepredvídateľné reakcie organizmu, ktoré sú zdravie prípadne až život ohrozujúce, a často končia volaním rýchlej zdravotnej pomoci s následnou hospitalizáciou.  
  3. Mladiství sa k alkoholu dostávajú nákupom vo vytipovaných malých prevádzkach alebo využívajú pomoc ľudí bez domova, ktorým prispejú na alkohol za protislužbu, ktorou je nákup alkoholu.

V našej praxi sa nám potvrdili naše predpoklady, že s ústupom pandemických opatrení bude toto leto z hľadiska rizikového správania sa v podobe užívania alkoholu mladistvých horšie ako predchádzajúce roky. Akoby intenzívne doháňali zameškané, teda „spoločenské udalosti“ spojené s konzumáciou alkoholu. Preto aktuálne využívajú každú možnú zámienku na intenzívnu skupinovú konzumáciu alkoholu s cieľom opiť sa – koniec školského roka, narodeniny, meniny, úspešné komisionálne skúšky alebo naopak neúspešné komisionálne skúšky a pod. Veľmi často samotný alkohol mladistvým nechutí, ale chcú dosiahnuť rýchlo stav opilosti. To sa im tiež nepodarí vždy, pretože rýchlym pitím sa rýchlo dostanú do fázy, keď im je nevoľno až nepríjemne. Táto skúsenosť ich ale nie vždy odradí od podobného postupu v blízkej budúcnosti.

Ako pracujeme s mladistvými pod vplyvom? Zväčša veľmi pragmaticky- minimalizujeme riziká, v ktorých sa nadužívaním alkoholu môžu ocitnúť – snažíme sa ich dostať do bezpečného prostredia (preč od vodných plôch, od cestnej premávky, jazdy na bicykloch alebo kolobežkách a pod…).

Je dobré opitému doplniť tekutiny (čistú vodu, prípadne presladený čaj, čím doplníme aj odbúraný cukor). To síce môže mať za následok vyvolanie zvracania, ale zvracanie je tiež v prípade priotrávenia vítané. Na človeka pod vplyvom je dobré hovoriť jednoducho, primerane hlasno a opatrne narábať s dotykmi, aby sa necítil ohrozený a nereagoval agresívne.

V prípade otravy alkoholom, ktorá nie je u mladistvých zriedkavá (ide o menší  a nezvyknutý organizmus), netreba otáľať s volaním záchranky. Bez preháňania možno povedať, že takto môžete zachrániť mladý život. 

V takýchto situáciách nemá zmysel „prehovárať“ opitým mladistvým do duše. Na rozhovor o tom, čo sa udialo, o ich motiváciách a dôvodoch sa snažíme nájsť si čas niekedy inokedy, keď budú schopní plne vnímať.

Keďže k týmto situáciám dochádza na verejných miestach, správanie týchto mladistvých a naše reakcie sú často pozorované inými deťmi a mladistvými. S tými môžeme o alkohole komunikovať hneď. Ak je možnosť, jeden z tímu sa môže venovať prihliadajúcej skupine, a ak si situácia vyžaduje spoluprácu oboch terénnych pracovníkov, môžu sa s nimi k tejto téme vrátiť pri najbližšom kontakte.

Cieľom tohto článku bolo hovoriť najmä o našom pozorovaní a praxi, ktorá je ale postavená na odporúčaných metodikách a postupoch. Ak potrebujete v tejto téme viac informácií, môžete navštíviť napríklad web ROZUMNE.SK. V prípade, že potrebujete poradiť ohľadom vášho blízkeho, môžete využiť našu ponuku poradenstva.