KASPIAN a komunita

KASPIAN – poznáme príbehy dnešných detí,  ale záleží nám aj na komunite.

Naše aktivity sme v posledných rokoch začali cielene zameriavať aj na miestnu komunitu, s ktorou sa denno – denne ocitáme v priamom kontakte. Cieľom je podporiť komunitný život v tejto oblasti, podporiť rodičovské zručnosti rodičov malých detí a zlepšiť nazeranie širšej verejnosti na cieľovú skupinu, s ktorou celoročne pracujeme. 

V roku 2019 sme preto naplno spustili aktivity, ktoré neboli zamerané len na našu hlavnú cieľovú skupinu, ale na širšiu komunitu. 

Prirodzene, v roku 2020 boli práve komunitné aktivity tými, ktoré boli najviac ovplyvnené pandémiou. Pravdou je, že veľa našich aktivít sa nám urobiť nepodarilo, ale tešili sme sa, že sa nám vydarili aspoň niektoré – najmä naše letné a zimné aktivity, v ktorých chceme pokračovať aj tento rok. 

Čo je teda pomyslenou čerešničkou na torte v rámci našich celoročných aktivít?

Letná čitáreň – už tretí rok po sebe si môžu rodičia, starí rodičia a malé deti vychutnať posedenia s detskou knihou na tulivakoch v tieni veľkých stromov. Tulivaky a knihy na detskom ihrisku pred klubom sú naozaj obsadené každý jasný letný deň, okrem utorka, kedy máme pre menších i väčších prichystané Monte Leto.

Monte Leto – aktivity inšpirované Montessori pedagogikou oživujú naše ihrisko počas júla a augusta. Deti môžu rozvíjať svoje zručnosti na atraktívnych stanovištiach, ktoré sa každý týždeň menia. 

Športový deň – je dňom, kedy sa pred KASPIAN-om počas leta posilňujú vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi cez šport a dobrú náladu. Rodiny s deťmi tak majú možnosť vyskúšať si množstvo športových a vodných aktivít, pričom zbierajú body a na konci ich čaká sladká odmena alebo vecné ceny.

PIK–NIK – je komunitným podujatím v septembri, kedy sa skôr stmieva, čo vytvára nezameniteľnú jesennú, komornú atmosféru. Toto podujatie, určené širokej verejnosti, v sebe nesie športové a kultúrne aktivity, bublinové a kreatívne workshopy, hudobné vystúpenia, chutné občerstvenie, ohňovú či svetelnú show a mnoho ďalšieho. Hoci sa nám PIK-NIK minulý rok zorganizovať nepodarilo, veríme, že tento rok tomu bude inak a my si budeme môcť konečne vychutnať ôsmy ročník našej tradičnej akcie.

Adventná vencovačka – ponúka možnosť vyrobiť si vlastný, originálny veniec a vybrať si z pestrého, kreatívneho materiálu. Touto akciou v prvú adventnú nedeľu vítame vianočné obdobie a vychutnávame si susedskú atmosféru. V roku 2020 sa nám ju podarilo zorganizovať, aj keď v intímnejších skupinkách. 

 

Okrem každoročných aktivít sa nám podarilo spolu s komunitou postaviť úžitkový bylinkový hrant či namaľovaním skrášliť detské ihrisko, na ktorom sídlime. Komunitné aktivity sú obľúbené ľuďmi z bližšej aj širšej komunity a pre nás sú časom, kedy môžeme prirodzeným spôsobom predstaviť našu prácu a bližšie sa spoznať.