1997 – 1998

Prvé realizácie aktivít vo veľkom stane. Neskôr činnosť presunutá do priestorov Univerzity Komenského v Bratislave a následne vznik klubu KASPIAN. Činnosť zabezpečoval tím dobrovoľníkov