2003 – 2004

Rozšírenie ponuky služieb o terénnu sociálnu prácu pre deti a mladých ľudí v Bratislave.