Kontakt

Kde nás nájdete?

KASPIAN, Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava

e-mail: kaspian@kaspian.sk

Kontakty na pracovníkov TU.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42 129 681
Registračné číslo združenia: VVS/1-900/90-31484-2
DIČ: 2022548066
Číslo účtu: 2624174518/1100
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2417 4518

Správa budovy a skateparku:
Mgr. Michal Berta
e-mail: michal@kaspian.sk
tel.č.: 0911 484 803

Kde: Námestie republiky v Bratislave