Osobnosť Petržalky 2023

MICHAL VYHRAL, juchú!!!

V KASPIAN-e máme už druhú OSOBNOSŤ PETRŽALKY. Po Zuzke Milatovej, bol ocenený aj jeden z našich štatutárov, terénny sociálny pracovník – Mišo.
Svoje ocenenie získal v oblasti Sociálna práca a ochrana života a zdravia. Osobne očakával, že danú kategóriu vyhrá Stanislav Pešek a teda pri vyslovení jeho mena bola o to väčšia radosť🤩
Počas skvelého večera okrem iného prebehlo aj množstvo zaujímavých a podnetných rozhovorov nielen s ďalšími ocenenými, ale tiež so zástupcami organizácii, ktoré pôsobia v MČ Petržalka a s ktorými spolupracujeme.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým vám, ktorí ste Miša podporili a posielali ste hlasy.
Ďakujeme
Pozrite si krátke video s našim Mišom, zistite o našej práci viac a otvorte dvere KASPIAN-u online TU