Prevenčné workshopy na školách v roku 2023

V priebehu roka 2023 sme pokračovali v realizácii prevenčných workshopov na základných a stredných školách.

Ich obsah vyplýva z harm-reduction prístupu, teda je zameraný na minimalizovanie rizík spojených s možným experimentovaním a užívaním návykových látok. Týmto spôsobom sprostredkúvame informácie o drogách, ich účinkoch a aj možných negatívnych následkoch pre život dospievajúceho človeka a to formou interaktívnych aktivít.

V rámci workshopov je taktiež realizovaná simulácia krízovej situácie, resp. pod vplyvom drogy pomocou špeciálnych okuliarov v bezpečnom prostredí školy.

Workshopy sme realizovali na 12 školách a celkovo sa ich zúčastnilo 971 žiakov a študentov. V týchto aktivitách budeme aj naďalej pokračovať v roku 2024

Projekt prevenčných workshopov na školách bol realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosťou Heineken prostredníctvom programu Rozumne.sk.