Stať sa dobrovoľníkom

KASPIAN bol založený na princípoch dobrovoľníctva vďaka čomu sa dobrovoľníci stávajú srdcom našej práce a tímu.

Občianske združenie KASPIAN spĺňa vyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek  “S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!”, ktorú udeľuje  Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

 

  • Práca s deťmi a mládežou

Staň sa vzorom pre deti a mládež v KASPIAN-e prostredníctvom voľnočasových aktivít, rozhovorov, workshopov alebo akcií rôzneho druhu. Priama práca je zameraná na dlhodobé a pravidelné aktivity minimálne však 4 hodiny do týždňa. Je vhodná pre ľudí od 21 rokov, ktorí sú trpezliví a tímoví hráči.

  • Expertné dobrovoľníctvo

Buď expertným dobrovoľníkom, ktorý pomôže v špecifických oblastiach (marketing, IT, tvorba grafiky, fotenie, tvorba videa, alebo s  manuálnymi prácami ako je maľovanie, skladanie, prenášanie, upratovanie a pod.). Zväčša jednorazové aktivity môžu byť aj dlhodobého charakteru.

  • Firemné dobrovoľníctvo

Je určené pre firmy, ktoré majú čas a chuť angažovať sa v prospech detí a mladých ľudí navštevujúcich programy KASPIAN-u.